Informacija apie COVID-19

DĖL+PAVEDIMO+ORGANIZUOTI+KOORDINUOTI+IR+VYKDYTI+TESTAVIMÄ+PANEVÄÅIO+MIESTO+SAVIVALDYBÄS+TERITORIJOJE+VEIKIANÄIOSE+UGDYMO+ÄSTAIGOSE

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. Sprendimas Nr. V-1553 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo.Sprendimas 2021-06-30

2021-04-09_keliautoju izoliavimo tvarka santrauka

2020-12-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1418

2020-12-07 NUTARIMAS NR 1364 DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMOPAKEITIMO

2020-12-08 SPRENDIMAS NR.V-2862 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO

2020-11-30 Dėl ugdymo proceso organizavimo karantino laikotarpiu

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020-11-11

Dėl regos centro ikimok ir priešmok ugdymo būtinųjų sąlygų ir darbo organizavimo karantino laikotarpiu

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimobūtinų sąlygų 2020-11-06

Dėl ugdymo proceso organizavimo karantino laikotarpiu V-93

Administracijos direktoriaus isakymas A-964

Įsakymas dėl COVID-19 situacijų valdymo grupės pakeitimas

Vyriausybės nutarimas 2020-10-28 Nr.1185

Informacija – Kaip įvertinti sąlyčio riziką 

2020-06-16 Nr. V-1487

2020-08-17 Nr. V-1840

2020-09-22 Nr. V-2090

2020-09-25 Nr. V-2118

2020-10-06 Nr. V-2197

2020-10-13 Nr. V-2263

2020-10-21 Nr. 1160

Algoritmai

COVID-19 prevencijos planas

COVID-19 prevencijos priemonių planas

Nuotolinio ugdymo organizavimo priemonių planas

Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas

Panevėžio regos centro Linelis COVID prevencijos priemonių planas

Priešmokyklinio ugdymo veiklų tvarkaraštis įvedus nuotolinį ugdymą

Rekomendacijos dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo.

APIE MUS

Panevėžio regos centras „Linelis“

ADRESAS:
Ukmergės g. 35, Panevėžys LT – 35178

TELEFONAS:
(845) 433410 (direktorė), (845) 437939

ELEKTRONINIS PAŠTAS:
linelisrc@yahoo.com

INTERNETINĖ SVETAINĖ:
www.linelis.mir.lt

ĮSTAIGOS KODAS:
190413619

Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas
2021 © Panevėžio regos centras „Linelis“
NEĮGALIESIEMS