(8-45) 433410    linelisrc@yahoo.com    Aplankyti

Istorija ir tradicijos

 ISTORIJA

 1962 m. pastatytas darželio pastatas. Tai buvo antrasis darželis mieste. 1965 m. jis tapo savaitiniu  ir pavadintas lopšeliu-darželiu Nr. 9 „Spindulėlis“. Jame veikė 6 grupės.

1978 m. darželis uždarytas kapitaliniam remontui.

LD vaizdelis

Po remonto, nuo 1981-04-16 veikė specialusis vaikų darželis Nr. 23 „Linelis“. 1981 m. gegužės 4 d. susirinko vaikai, sukomplektuotos keturios grupės. Darželio vaikams, turintiems regėjimo sutrikimų, įkūrimo iniciatorės buvo vedėja Zita Bartaševičienė ir akių gydytoja Emilija Žilanecaitė.

1993 m. balandžio 19 d. įstaiga reorganizuota į darželį-mokyklą „Linelis“ akliesiems ir silpnaregiams. 1998-05-28 įstaiga pavadinta specialiuoju darželiu-mokykla „Linelis“, 2005-07-07 pavadinimas pakeistas į „Linelio“specialioji mokykla-darželis, nuo 2009-09-01 įstaiga pertvarkyta į Regos centrą „Linelis“.

Nuo pat įstaigos įkūrimo įstaigai vadovavo direktorė Zita Bartaševičienė, vyr. auklėtoja Vanda Adomonytė, 1986 m. ją pakeitė D.Jankevičienė.

Nuo 2010-10-29 jai vadovauja direktorė Vera Janikūnienė.

Įstaigoje veikia keturios grupės vaikams, turintiems regos sutrikimų. Į bendrąsias grupes integruojami akli ir silpnaregiai vaikai.

VIZIJA

Regos centras – įstaiga, kurioje vyrauja tolerancija, pagarba vienas kitam, atvira visuomenei, nuolatinei kaitai. Kurianti šiltą, saugią, saviraiškai ir kūrybiškumui palankią aplinką, bendraujanti ir bendradarbiaujanti institucija.

MISIJA

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, sudarant palankias sąlygas vaikų meniniams gebėjimams atsiskleisti ir parengti vaikus sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Sudaryti sąlygas ugdytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus regos sutrikimus turintiems vaikams, teikti tiflopedagoginę pagalbą įvairaus amžiaus vaikams ir silpnaregiams asmenims.

FILOSOFIJA

Drauge su šeima – artyn vaiko.

VERTYBĖS

Santykyje su vaikais:

 • Pagarba ir pagalba vaikui;
 • Vaiko pagarba tėvams ir aplinkiniams;
 • Tolerancija, pagalba ir svetingumas.

Santykyje su tėvais:

 • Bendradarbiavimas;
 • Tėvų pareigos ir atsakomybė.

Santykyje su aplinka:

 • Pagarba ir tolerancija kiekvienam bendruomenės nariui;
 • Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms;
 • Kūrybiškumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip galimybę sėkmei kurti;
 • Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, šalimi;
 • Gera bendruomenės narių savijauta;
 • Mokymasis visą gyvenimą.

VEIKLOS SRITYS

 • Bendrasis ikimokyklinis ugdymas.
 • Bendrasis priešmokyklinis ugdymas.
 • Tiflopedagoginė pagalba ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 • Tiflopedagoginė pagalba mokyklinio amžiaus vaikams miesto mokyklose, namuose.
 • Regos sutrikimų medicininė korekcija.
 • Švietimo pagalba, pagal poreikį, ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams:
  • specialioji pedagoginė: logopedo, tiflopedagogo, judesio korekcijos specialisto, specialiojo pedagogo;
  • psichologinė.

Strateginiai tikslai

Siekiant paslaugų kokybės ir užtikrinant vaikų poreikių tenkinimą, tobulinti ugdymosi kokybę, kurti įstaigos kokybės vadybos sistemą ir mokymosi kultūrą, turtinti materialinę bazę, atsižvelgiant į švietimo sistemai keliamus tikslus ir klientų poreikius.

Tikslas 1. Tobulinti ugdymo (si) kokybę, orientuotą į šiuolaikinio ugdymo tikslus ir įstaigos viziją

Uždaviniai:

1.                   Siekti nuoseklumo ir tęstinumo veiklos planavime.

2.                   Organizuoti darnų, orientuotą į vaiką ugdymo (si) procesą.

3.                   Puoselėti optimalią šeimos ir Centro sąveiką.

Tikslas 2. Kurti sąlygas ir palaikyti mokymosi kultūros įsitvirtinimą įstaigos gyvenime.

Uždaviniai:

1.                   Tobulinti įstaigos veiklos planavimo, darbo organizavimo, turto ir lėšų administravimo ir valdymo bei įsivertinimo sistemą.

2.                   Stiprinti besimokančios bendruomenės idėją.

Tikslas 3. Tobulinti palankią ugdymui (si) edukacinę aplinką, gerinti materialinę techninę bazę.

Uždaviniai:

1.                   Turtinti ir modernizuoti ugdymui palankią aplinką, skatinančią vaikų ir jų šeimos narių sveikos gyvensenos nuostatų formavimą.

2.                   Atnaujinti ir plėtoti materialinę ir techninę bazę,

 

TRADICIJOS

Įstaigoje tradiciniais renginiais tapo įstaigos gimtadienis, Šeimos šventė, Trijų kartų šventė, Sporto ir sveikatos dienos, Kaziuko mugė, Baltosios lazdelės diena, Žemės diena, Žibintų šventė, kitos tautinės ir kalendorinės šventės.

Informacija atnaujinta — 2021-12-13 << ATGAL

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Grd 7, 2022 - Tr
Panevėžys LT
0°C
Vėjas 6 m/s, PPV
Spaudimas 750.06 mmHg
Drėgnumas 98%
Debesys 100%
tre ket pen šeš sek
-2/0°C
-0/-3°C
-0/-6°C
-2/-13°C
-10/-4°C

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

PANEVĖŽIO REGOS CENTRAS „LINELIS“
Darbo laikas: 8.00 – 17.00
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Im. kodas: 190413619
Ats./s. LT26 7300 0100 0238 8989
AB Swedbankas, banko kodas 73000
Direktorė – Vera Janikūnienė

Ukmergės g. 35, LT-35178 Panevėžys
Tel. (8 45) 433410
Tel. (8 45) 437939
El. paštas: linelisrc@yahoo.com

2022 © Panevėžio regos centras „Linelis“
NEĮGALIESIEMS