(8-45) 43 34 10    linelisrc@yahoo.com    aplankyti

Istorija ir tradicijos

LD vaizdelis

ISTORIJA

1962 m. pastatytas darželio pastatas. Tai buvo antrasis darželis, kuris 1963-09-01 pradėjo savo veiklą. 1965 m. jis tapo savaitiniu ir pavadintas lopšeliu-darželiu Nr. 9 „Spindulėlis“. Jame veikė 6 grupės.

1978 m. darželis uždarytas kapitaliniam remontui.

Po remonto, nuo 1981-04-16, veikė specialusis vaikų darželis Nr. 23 „Linelis“. 1981 m. gegužės 4 d. susirinko vaikai, sukomplektuotos keturios grupės. Darželio vaikams, turintiems regėjimo sutrikimų, įkūrimo iniciatorės buvo vedėja Zita Bartaševičienė ir akių gydytoja Emilija Žilanecaitė.

1993 m. balandžio 19 d. įstaiga reorganizuota į darželį-mokyklą „Linelis“ akliesiems ir silpnaregiams. 1998-05-28 įstaiga pavadinta specialiuoju darželiu-mokykla „Linelis“, 2005-07-07 pavadinimas pakeistas į „Linelio“ specialiąją mokyklą-darželį, o nuo 2009-09-01 įstaiga pertvarkyta į Panevėžio Regos centrą „Linelis“.

Nuo pat įstaigos įkūrimo vadovavo direktorė Zita Bartaševičienė, vyr. auklėtoja Vanda Adomonytė, 1986 m. ją pakeitė Dalia Jankevičienė.

Nuo 2010-10-29 įstaigai vadovauja direktorė Vera Janikūnienė.

Įstaigoje veikia aštuonios grupės vaikams. Į visas grupes integruojami akli, silpnaregiai, regos ir kitų sutrikimų turintys vaikai.

VIZIJA

Inovatyvi, besimokanti, bendradarbiaujanti įstaiga, kurioje vyrauja tolerancija, pagarba vienas kitam. Puoselėjanti savo tradicijas ir kultūrą, atvira kiekvienam bendruomenės nariui, kurianti šiltą, saugią, kūrybiškumui palankią aplinką.

MISIJA

Sveikatą stiprinanti, ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą teikianti ugdymosi įstaiga, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo principu siekianti asmenybės ūgties.

FILOSOFIJA

Drauge su šeima – artyn vaiko.

VERTYBĖS

 • Pagarba – sau ir šalia esančiam.
 • Tobulėjimas – mokytis ir mokyti.
 • Atsakomybė – už žodį, veiksmą, poelgį.
 • Bendradarbiavimas – kartu siekti bendrų tikslų.
 • Pasitikėjimas – tu gali.

VEIKLOS SRITYS

 • Bendrasis ikimokyklinis ugdymas.
 • Bendrasis priešmokyklinis ugdymas.
 • Tiflopedagoginė pagalba ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 • Tiflopedagoginė pagalba mokyklinio amžiaus vaikams miesto mokyklose, namuose.
 • Regos sutrikimų korekcija.
 • Švietimo pagalba, pagal poreikį, ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaikams:
  • specialioji pedagoginė: logopedo, tiflopedagogo, judesio korekcijos specialisto, specialiojo pedagogo ir socialinio pedagogo;
  • psichologinė.

STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

Svarbiausi veiksniai: kompetentingas pedagogas, ugdomoji veikla, orientuota į nuolatinę kaitą, edukacinė aplinka, kurioje planuojamas, organizuojamas bei inspiruojamas ugdymo procesas.

2. Inovatyvios, funkcionalios ugdymo(si) aplinkos modernizavimas.

Sieksime sukurti tinkamą mokymo(si) aplinką, nes ji, šalia mokymo programų kokybės, labai svarbi ateities visuomenės narių kūrybingumui ugdyti. Kintant požiūriui į mokymą(si), jo tikslus, turinį, technologijas, turi kisti ir požiūris į aplinką, kurioje vyksta mokymo(si) procesas.

3. Nuolat besimokančios bendruomenės telkimas stiprinant lyderystės, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą.

Tėvų bendradarbiavimas, pedagogų kompetencija, kvalifikacija, tęstinumas su socialiniais partneriais. Respublikiniai, tarptautiniai projektai.

TRADICIJOS

Įstaigoje tradiciniais renginiais tapo įstaigos gimtadienis, Šeimos šventė, Trijų kartų šventė, Sporto ir sveikatos dienos, Kaziuko mugė, Baltosios lazdelės diena, Žemės diena, Žibintų šventė, kitos tautinės ir kalendorinės šventės.

Informacija atnaujinta — 2023-11-06 << ATGAL

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Lie 24, 2024 - Tr
Panevėžys LT
17°C
Vėjas 3 m/s, ŠV
Spaudimas 760.56 mmHg
Drėgnumas 95%
Debesys 51%
tre ket pen šeš sek
20/18°C
20/17°C
23/17°C
23/20°C
27/20°C

Projektai

Projektai

Steigėja

Steigėja

Socialiniai partneriai

Socialiniai partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Administracijos darbo laikas I–IV nuo 8.00 iki 16.30 val., V nuo 8.00 iki 15.30 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30 val.
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Ugdomoji kalba – lietuvių

Įm. kodas 190413619 
A. s. LT26 7300 0100 0238 8989
AB „Swedbank“, banko kodas 73000 
Direktorė – Vera Janikūnienė

Ukmergės g. 35, LT-35178 Panevėžys
Tel.: (8 45) 43 34 10
Tel.: (8 45) 43 79 39
El. paštas linelisrc@yahoo.com

2024 © Panevėžio regos centras „Linelis“
NEĮGALIESIEMS