(8-45) 433410    linelisrc@yahoo.com    Aplankyti

Fotogalerija

2018-03-11     Skiriu Lietuvai

SKIRIU LIETUVAI

   Šie metai taps įsimintiniausi metai minint Lietuvos Nepriklausomybės 100- metį. Auginant Lietuvos pilietį, ugdant jo asmenybę ir savimonę, valstybinių švenčių minėjimas tampa pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimo pagrindu. Suprasdami, kad tai puiki proga plėtoti ir puoselėti tautos kultūros pažinimą per pačių vaikų patirimą. Panevėžio miesto ikimokyklinių kokyklų,  meninės raiškos – (muzika) pedagogai inicijavo ir organizavo muzikinį renginį ,,SKIRIU LIETUVAI‘‘- Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo dienos proga. Šventė vyko miesto muzikos mokyklos salėje, bendradarbiaujant šios mokyklos pedagogams: pavaduotojai Ramutei Stasevičienei, Vidui Klešiui, Viktorui Labanauskui, Rimai Mureikienei.  Šis renginys subūrė 19 -kos ikimokyklinių bendruomenių kolektyvus bei jų pedagogus. Renginį vedė Panevėžio m. vaikų lopšelio-darželio ,,Jūratė’’ ir Regos centro ,,Linelis ‘’meninio ugdymo pedagogė  Jolanta Auškalnienė ir vaikų lopšelio- darželio ,,Diemedis’’ meninio ugdymo pedagogė Audra Mikolajūnienė.

Muzikos mokyklos mokinių koncerto įžanga buvo geras pavyzdys ikimokyklinukams, kurie turėjo galimybė išgirsti, kaip skamba lirtuvių liaudies instrumentai: birbynės, skrabalai, kanklės. Mažieji dalyviai buvo pasipuošę  tautiniais kostiumais, jų detalėmis. Jie dovanojo  Lietuvai muzikinius pasirodymus: dainas, ratelius, šokius.

Meninės raiškos (muzika) pedagogai dalinasi savo patirtimi, profesionalumu su pačiais mažiausiais, ugdo muzikai gabesnius vaikus. Skiepija juose  tradicijų džiugesį, norą pažinti pirminį muzikos: dainos, grojimo, pirmųjų šokio žingsnių supažindinimą, atliekant lietuvių liaudies šokius, žaidimus. Nuo mažens ugdomas—laisvas žmogus, nevaržomas scenos baimės, mokantis prisiimti atsakomybę.

Šis renginys suteikė galimybę vaikams pajusti bendruomeniškumo jausmą, džiaugėmės, kad gyvename laisvoje šalyje.

Jolanta Auškalnienė, Panevėžio regos centro „Linelis“

 meninio ugdymo pedagogė

2018-03-02     Kaziuko mugė

Kovo 2 d. Panevėžio regos centre „Linelis“ vyko triukšminga Kaziuko mugė. Renginį organizavo „Nykštukų“, „Saulutės“ ir „Balionėlių“ grupių auklėtojos. Jaunieji prekybininkai prekiavo pačių pagamintais darbeliais iš popieriaus, siūlų, kartono, audinio, druskos tešlos, gamtinės medžiagos. Koridorių papuošė Kaziuko mugei tinkančiomis patarlėmis: „Akys baisininkės, rankos darbininkės“, „Darbas meistrą giria“, “ Koks darbas, toks ir atlygis“, bei mugei tinkantys šūkiai „Jeigu čia nepirksi-kitur negausi“, „ Jeigu namiškiams iš mugės nieko neparneši, vadinasi, mugėje nebuvai“,  „ Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“. Ir suaugusieji ir vaikai mugėje galėjo ragauti Kazytės spurgų, už saldainius įsigyti  prekių. Visų nuotaika buvo pakili. Šventė paliko  daug gerų emocijų, puikių įspūdžių. Niekas iš mugės neišėjo tuščiomis rankomis, visi išsiskirstė nuotaikingai…

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Jankevičienė

2018-02-28   Dainų šventė

Panevėžio regos centro „Linelis“ ugdytinės 2018-02-28 d. dalyvavo Panevėžio miesto muzikos mokykloje, meninio ugdymo pedagogių „Skiriu Lietuvai“ renginyje, kuris skirtas ugdyti gabesnius vaikus muzikai. Meninio ugdymo pedagogės Jolantos Auškalnienės organizuotame renginyje buvo pristatomos lietuvių liaudies tradicijos, šokiai, dainos skirtos Lietuvos 100-čiui.

Gabija, Dominyka, Urtė, Kamilė atliko lietuvių liaudies šokį  „Kepurinė“.

2018-02-15     Vasario 16-oji

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai. Patekus į regos centro kiemą, akį džiugina lietuviški akcentai languose, ant kalnelio pastatyta Gedimino pilis.

Regos centro bendruomenė vasario 15-ąją rinkosi į lietuviškais elementais papuoštą salę, kur laukė „Nykštukų“ grupės vaikai, auklėtoja D.Kalinauskaitė, meninio ugdymo pedagogė J.Auškalnienė. Diena bendruomenei ypatinga buvo ir tuo, kad renginyje dalyvavo Petras Luomanas, savivaldybės mero pavaduotojas, Sandra Jakštienė savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, švietimo ir jaunimo reikalų vyriausioji specialistė Ramunė Šileikienė. Rytmečio metu daug jausmų išlieta aiškinantis „kaip surasti Lietuvą“, šokant, dainuojant, deklamuojant…

Auklėtoja metodininkė D.Jankevičienė

2018-02-13     Užgavėnės

Panevėžio regos centre „Linelis“ nuo pat ankstyvo ryto šurmuliavo Užgavėnių persirengėliai. Skambus persirengėlių klegesys pakvietė visus Užgavėnių šventės dalyvius į kiemą pasigalynėti su vis dar besipuikuojančia šalta žiema, kuri ir šį rytą barstė  snaiges baltuoles. Vaikai ir Užgavėnių persirengėliai vijo žiemą iš savo kiemo, dainuodami tradicinę lietuvių liaudies dainelę „Žiema žiema, bėk iš kiemo“, žaidė žaidimus, pokštavo ir smagiai šurmuliavo. Vaikus aplankė Užgavėnių personažai – ožka, ragana, žydas ir Lašininis su Kanapiniu. Padedant persirengėliams ir vaikams, Lašininis buvo nugalėtas. Tai reiškia, kad septynias savaites karaliaus Kanapinis. Skambant muzikai persirengėliai sudegino Morę ir kvietė kuo greičiau sugrįžti  paukštelius ir saulutę. Vaikai vaišinosi gardžiais mieliniais blynais, dėkojo virėjoms Ramutei ir Gitai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Jankevičienė

2018-02-08     Medžių puošimas

Artėja atkurtos Lietuvos 100 metų gimtadienis. Ruošiasi visi: ir dideli, ir maži. Vasario 8 d. Panevėžio regos centre „Linelis“ vyko akcija „Dovana Lietuvai“. Tai vykdomo projekto „Lietuva vaiko akimis ir lūpomis“ vienas iš renginių. Renginio sumanytojos ir organizatorės logopedė I.Navickaitė ir meninio ugdymo pedagogė J.Auškalnienė pasirūpino, kad vaikai susitiktų su mūsų kraštui būdingais personažais: žiema, meškinu, kiškiais, žvirbliais. Ugdytiniai žaidė, dainavo, o mažieji imitavo muzikinius kūrinius. Lauke vaikai su auklėtojomis papuošė medžius „kailinėliais“, papuoštais Lietuvos vėliavos spalvų akcentais. Tai tik pradžia. Dar laukia įvairių parodų rengimais, aplinkos puošimas, šventinis rytmetis, ir siurprizas bendruomenei…

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Jankevičienė

2018-02-01     Edukacinė veikla

„Balionėlių“ grupės vaikai dalyvavo edukacinėse veiklose: „Kalėdinis nykštukas“ ir „Lietuvos miškas“. Vaikams dar ilgai atmintyje išliks patirti įspūdžiai, emocijos.

2017-12-21     Kalėdos

Regos centro „Linelis“ bendruomenė, kaip ir visi, gyvena laukdami didžiųjų švenčių. Bendruomenę, šiuo šventiniu laikotarpiu, džiugina ir dar ilgai džiugins įstaigos koridoriuose eksponuojama paroda „Baltos Lietuviškos Kalėdos“. Ją ruošė darbščiarankės regos centro auklėtojos. Grupių patalpose irgi vyrauja šventiški, žiemiški darbeliai, tik juos gamino vaikai su auklėtojomis, ir jų padėjėjomis, savanorėmis. Jauki aplinka ugdo estetinį pasigėrėjimą, miela širdžiai.

O gruodžio 18 dieną Panevėžio regos centre „Linelis“ prasidėjo kalėdinė pasakų savaitė. Pirmosios pradėjo „Drugelių“ grupės auklėtojos Ramunė Mročkienė ir Vilma Kabuošienė. Jos pasikvietė Kazimiero Paltaroko 3e klasės mokinius su mokytoja Kristina Tamauskiene, kurie parodė inscenizaciją pagal pasaką „Ežio puodas“. Nuoširdžiai dėkojame mokytojai ir vaikams, už kūrybiškumą ir norą dalintis savo gerumu su regos centro „Linelis“ mažiausiais žiūrovais.

Pasakų savaitė „Linelyje“ tęsiasi… 2017 m. gruodžio 19 d., vaikai susitiko su Pelyte Rozalyte ir Pifu. O jie, pasekę „Pasaką apie auksinę žuvelę“, visai „Linelio“ bendruomenei palinkėjo tikėti stebuklais. Ačiū Pelytei ir Pifui. Taigi tikėkim, kokio amžiaus bebūtume, pasakomis ir …stebuklais.

2017 m. gruodžio 20 dieną mūsų darželyje buvo didelė šventė: mus aplankė pats Kalėdų senelis ir jo padėjėja pingvinukė. Vaikai daug šoko, dainavo, žaidė, o šventės pabaigoje sulaukė daug daug dovanėlių!

Gruodžio 21 d. vaikai susitiko su meškiukų Rudnosiukų šeima. Pasakos „Trys lokiai“ inscenizaciją parodė auklėtojos Danutė ir Lucija. Vaikai ne tik klausė sekamos pasakos, bet ir skaičiavo dubenėlius, šaukštus, lovytes, kuriose miegojo lokiukai, kartu niūniavo svirplio lopšinę, dainavo linksmą Lokiukų dainelę. Taigi, pasakų savaitė tęsiasi.. O auklėtojos Alė, Audronė ir logopedė Irena parodė inscenizaciją „Obuoliukai su megztukais“. Stebuklingų švenčių!

2017-12-18     Žibintų šventė

Į tradicinę Žibintų šventę 2017 metų gruodžio 18 dienos vakarą rinkosi visa regos centro „Linelis“ bendruomenė. Visas kiemas nušvito pačių pagamintų žibintų šviesa. Vaikų ir jų tėvelių laukė skani arbatžolių arbata su imbieriniais sausainiais, pabendravimas. Žvakių liepsna sustiprina žmogų, pripildo jį vidinės šviesos, suteikia pasitikėjimo, daug vilties ir prasmės kiekvienai gyvenimo dienai.

2017-12-05     Globojame paukštelius

„Paukšteliams šalta žiema bus nebaisi“- taip tarė Regos centro vaikams „atskridę“ šarka ir varna į projekto „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ atidarymą. Daug patarimų, kaip globoti paukštelius, bendruomenė gavo rytmečio metu. Sužinojo ką paukšteliai lesa, kas kenkia. Vaikai prisiekė juos globoti visą žiemos laikotarpį, kaupti maisto atsargas kol ateis viltingasis pavasaris.

Auklėtoja metodininkė D.Jankevičienė

2017-09-15     Mėtutei 5-eri

Penktadienį 2017-09-15 „Linelyje“ Nykštukai linksmai linksmai su dainomis ir šokiais šventė 5-ąjį savo draugės Mėtutės gimtadienį. Į šventę atvyko net pati Ledo šalies princesė Elza. Taip smagiai ir gražiai vyko šventė, visi tiek prisidainavo ir prisišoko, atliko daug smagių užduotėlių, jog princesė nutarė šiek tiek pralinksminti ir „Saulutės“ vaikučius. Labai dėkojame Astijaus mamytei už nuostabias vaikučių šypsenas ir gražią bei nuotaikingą dieną „Linelyje“ 🙂

2017-09-09     Miesto šventė

Šeštadienio miesto šventės eisenai ne tik papuošėme Regos centro „Linelis“ autobusiuką, bet ir patys pasipuošėme tiek žiedais, tiek šypsenomis! 🙂 Nors ir oras nesaulėtas, tačiau, visi lig vieno nešiojomės po nuosavą saulę – tik pačias geriausias emocijas. 🙂 Pasigrožėkite ir jūs. O kitąmet lauksime daugiau tėvelių, prisijungiančių į eiseną su mumis! 🙂

2017-01-01     Rugsėjo 1-oji

Rugsėjis beldžias į duris padykęs

Ir veda į „Linelį“ mažučius.

Vėl tirpsta vaikiška širdis sutrikus.

Rugsėjis grupėj krykšta vaikučiu!

 

Pabeldžia į duris ruduo laimingas

Ir veda į darželį pirmąkart…

Ir vėlei Jūsų širdys bus turtingos –

Juk šypsenos vaikučių šildys jas kaskart.

 

Su rugsėjo 1-ąja sveikiname visus vaikučius, kolegas! Linkime pažinimo džiaugsmo ir produktyvių naujų mokslo metų! Ypatingai Mokslo ir žinių dienos proga sveikiname mūsų Panevėžio regos centro „Linelis“ direktorę Verą Janikūnienę, norėdami padėkoti už naujas idėjas ir jų įgyvendinimą, šiltą ir jaukią atmosferą, regos centro atnaujinimą ir puoselėjimą. Direktorės didelių pastangų dėka, rugsėjo 1-ąją mažuosius pasitinka atnaujintos, dar gražesnės ir jaukesnės grupės (kiek daug naujų įvairiausių baldų baldelių, priemonių ir žaisliukų laukia vaikučių!). Visa „Linelio“ bendruomenė nuoširdžiai dėkojame, jog „Linelyje“ vaikystė – visada tokia šviesi ir graži… 🙂 Miela Direktore, linkime Jums dar daugiau kūrybingų minčių, energijos ir kuo didžiausios sėkmės tolesniuose siekiuose ir darbuose!

Panevėžio regos centro „Linelis“ kolektyvas 🙂

2017-07-27     Vasara „Linelyje“

Vasarą regos centro „Linelis“ vaikai tikrai nenuobodžiauja. Kasdien, auklėtojų padedami, pramogauja, linksminasi, žaidžia judrius, siužetinius žaidimus, konstruoja, renka gamtinę medžiagą, stebi ir tyrinėja gamtą. O stebėti yra ką: aikštelėje gyvenančius vabzdžius, lėtaeiges, kaip sako vaikai, sraiges, gėles gėlyne, net po liepomis augančius šilbaravykius ir kt. Kas savaitę aktyviai ruošiasi ir dalyvauja pramoginėse dienose: sporto, Piratų, muilo burbulų, skaniausio „torto“ šventėse. O lietui lyjant, gamina darbelius iš popieriaus, kuria paveikslus, konstruoja gatves, miestus, namus. Kasdien veikia ir Menė lauko namelyje, kur vaikai lipdo naudodami naminį, pagal Beatą, plastiliną. Kartais į kūrybinį procesą įsijungia net ir šeimos nariai. O koks gražus buvo floristinis kilimas. Džiaugėsi vaikai jį kurdami, tėvai-kūrybos rezultatu. „Linelį“ lankantiems vaikams vasaros dienelės nenuobodžios-jos pilnos gražių įspūdžių, linksmų nuotykių, naujų atradimų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Jankevičienė

2017-04-27    „Skaitymas kitaip“

„Nykštukų“ gr. vaikai kartu su auklėtojomis Danute Kalinauskaite ir Lucija Samkuviene lankėsi vaikų bibliotekoje „Žalioji pelėda“, kur dalyvavo edukaciniame renginyje „Skaitymas kitaip“. Renginio programa buvo pateikta per edukacinę improvizaciją – spektakliuką „Miško biblioteka“. Spektaklio metu Miško bibliotekos bibliotekininkas Nykštukas vaikus supažindino su knygelių skaitymo nauda, vaikai sužinojo, kaip elgtis su knyga, kad ji ilgai tarnautų. Renginio kulminacija buvo piešinių piešimas ir jų „sugyvinimas“ per Quiver programėlę. Vaikai į darželį grįžo pilni malonių įspūdžių ir naujų potyrių.

                                                                                                      Auklėtoja Lucija Samkuvienė

2017-01-27     Piešiame kitaip

     Nepatikėsite, kaip mes sumanėme išnaudoti senesnį guašą… Anksčiau atėję vaikai, ,,pagamino” stiklainiuose skysto guašo – t.y. atskiedė su vandeniu ir gerai išmaišė. Pavyko išgauti ryškias spalvas.Tada  skystą guašą supilstė į atsineštus plastikinius buteliukus, ir ,išėję į kiemą, spalvino sniegą, piešė debesėlius, saulutę ir kt. Buvo smagi atrakcija – net pasidalinti dažais buvo nelengva…

                                                                 Auklėtoja metodininkė Alė Tigrūdienė

2017-01-20     Paukštelių globa

Projekto ,,Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ tąsa – ,,Saulutės“ grupės vaikų išvyka pas paukštelius prie Nevėžio tilto. Vaikai su tėvelių pagalba pasirūpino  mėgstamais  skanėstais.

Dar beeinant pakrante vaikus pasitiko gražuolė gulbė. Visiems norėjosi ją ,, pavaišinti‘‘, bet …buvo įnoringa, tikriausiai soti. Už tilto pamatėme didžiulį paukščių būrį – labai daug ančių, balandžių bei žvirblių. Toliau puikavosi dar dvi gulbės. Vaikai susidraugavo su  paukšteliais, jie priėjo labai arti. Buvo gražu stebėti, kaip batono gabaliukai atsirasdavo  paukščių snapuose ir greitai pradingdavo…

Besiruošiant grįžti, virš galvų praskrido dar penkios gulbės, tarsi dėkodamos vaikams už dovanas. Vaikai džiaugėsi atlikę gerą darbą ir, aišku, ne paskutinį kartą.

                                                                 Auklėtoja  metodininkė Alė Tigrūdienė

2016-12-19     Šventiniai Kalėdiniai renginiai. Pirmadienis

 „Linelyje“ nuo gruodžio 19 d. prasidėjo šventiniai – Kalėdiniai renginiai. Pedagogių sumanymu, visą savaitę sekamos inscenizuotos pasakos vaikučiams. Pasakas seka ne tik auklėtojos, bet ir vaikučių mamytės. Pirmadienio popietę inscenizuotą pasaką apie Saulę, Mėnulį ir Žemę sekė auklėtojos Danutė ir Lucija. Joms talkino meninio ugdymo pedagogė Jolanta. Dėkojame auklėtojoms ir meninio ugdymo pedagogei už nepaprastai gražiai pasektą pasaką. Po to visi vaikučiai su tėveliais ir darbuotojai išėjo į kiemą pasiėmę pačių pasigamintus žibintus. Kieme vyko Žibintų šventė. Vakaro tamsoje judantys žiburėliai sukūrė nuostabų reginį, kuriuo džiaugėsi ir maži ir dideli. Nešini žibintais visi kelis ratus ėjo, žvakučių liepsnelėmis apšviestais takeliais, džiaugėsi savo žibintais ir tuo, kad apšviečia Žemę, kad jai nebūtų taip liūdna. Apsukę kelis ratus visi pasuko link darželio, kur vaikučiai pašoko, pasidžiaugė fejerverkais. „Arbatinėse“ visi buvo vaišinami karšta žolelių arbata ir pačių darbuotojų keptais imbieriniais sausainiukais ir kučiukais. Nesinorėjo skirstytis, taip gera buvo visai didelei šeimynai pabūti kartu. Tikime, kad išeinantys savo širdyse parsinešė į namus, į savo šeimas šviesos, šilumos ir gerumo…

2017 gruodis – Kalėdų laukimas regos centre „Linelis“

Panevėžio regos centre „Linelis“ direktorės V. Janikūnienės, auklėtojų ir jų padėjėjų iniciatyva jaučiama Kalėdų dvasia, švenčių laukimas, girdimas Kalėdinis šurmulys, vaikučių džiaugsmas… Direktorė, auklėtojos ir auklėtojų padėjėjos puošė visą regos centrą švenčių proga, kad atėję vaikučiai jaustųsi dar smagiau ir jaukiau „Linelio“ šiltoje, Kalėdinėje atmosferoje. Visa bendruomenė puošė langus gražiais karpiniais. Auklėtojos padėjėja Ilona sukūrė unikalias nuostabias eglutes, kurios stovėdamos ant palangių džiugina kiekvieno akis, taip pat kaip ir direktorės gražūs nėriniai bei vaikučių nuostabieji žibintai, laukiantys savo vaidmens gražioje „Žibintų šventėje“, kuri tapo viena naujausių regos centro tradicijų. Auklėtojos padėjėja Liuda sukūrė originalias medžio dekoracijas, kurios pasitinka mažuosius ir jų tėvelius prie pat „Linelio“ įėjimo. Tai elniukai ir sniego seniai. Taip pat ne tik regos centro grupėse, bet ir kiemeliuose žėri, tviska viena už kitą dailesnės Kalėdinės eglutės…ir dar daug daug visokių gražių puošmenų džiugina „Linelio“ vaikučių, lankytojų ir darbuotojų širdis. Tikra žiemos pasaka! Džiaugiamės auklėtojomis ir jų padėjėjomis už gražias idėjas, kūrybiškumą ir darbą. Taip pat labai džiaugiamės tėvelių ir vaikučių aktyvumu, šiltomis nuotaikomis bei jų žibintų originalumu. Pasigrožėkite ir Jūs!

2016-11-16     „Nykštukų“ grupėje mokoma tema „Duona“

„Nykštukų“ grupė triūsė,dirbo ir mokėsi kartu su auklėtoja. Vakar padedami auklėtojos Danutės vaikučiai gamino „Piemenėlių“ duoneles, o šiandien su auklėtoja Liucija mokėsi gaminti „Tinginį“.

2016-11-10     Projekto „Kas, jeigu ne aš“ viktorina „Ar aš saugus kelyje“

Lapkričio 10-ąją Panevėžio regos centre „Linelis“ vyko projekto „Kas, jeigu ne aš“ konkursas-viktorina „Ar aš saugus kelyje“. Renginį organizavo auklėtojos Gitana Kalvaitienė ir Dalia Jankevičienė. Dalyvavo Panevėžio lopšelių-darželių „Rūta“, „Varpelis“, „Vaikystė“ ir „Pušynėlis“ priešmokyklinukų komandos. Dalyvavę svečiai: Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos biuro Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio specialistė Danguolė Urbonienė, Lietuvos policijos simbolis ir bičiulis – šuniukas Amsis ir VĮ „Panevėžio regiono keliai“ atstovas Tadas.

2016-11-08     K12 forumas Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje

Lapkričio 8 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje įvyko respublikinis renginys Forumas K12, kuriame dalyvavo mokytojai, vadovai, ikimokyklinių įstaigų atstovai. Dalyvavo ir mūsų regos centro „Linelis“ direktorė Vera Janikūnienė. Forumą organizavo Šiuolaikinių informacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras, paskaitas skaitė ir su naujausiomis informacinėmis technologijomis supažindino lektoriai iš Vilniaus Biznio Mašinų kompanijos (BMK) ir kiti. Forumas K12 – tai pačių naujausių, pažangiausių informacinių technologijų pristatymas. Tai kalba apie ateities mokyklą.

2016-10-27     Edukacinė išvyka muzikos mokykloje Yamaha

Spalio 27-ąją Panevėžio regos centro „Linelis“ „Saulutės“ grupės vaikučiai, lydimi auklėtojos Gitanos Kalvaitienės, meninio ugdymo pedagogės Jolantos Auškalnienės ir logopedės Irenos Navickaitės, dalyvavo edukacinėje išvykoje. Vaikučiai su pedagogėmis svečiavosi muzikos mokykloje „Yamaha“, kurioje buvo aktyvūs dalyviai: susipažino su klavišiniais, pučiamaisiais, ritminiais muzikos instrumentais, tyrinėjo garso atsiradimo būdus, tausojamai ir atsargiai elgėsi su muzikos instrumentais, geranoriškai vertino savo ir kitų muzikinę kūrybą, dalinosi įspūdžiais. Vaikai ne tik stebėjo ir klausėsi pasakojimo, bet ir patys bandė išgauti muzikinius garsus bei juos pakartoti.

2016-10-20     Pasaulinė baltosios lazdelės diena

Regos centro ,,Linelis“ vyresnieji  vaikai paminėjo Pasaulinę Baltosios lazdelės dieną. Tiflologiniame kabinete  stebėjo specialiųjų priemonių parodą, susipažino su Brailio raštu, išbandė simuliacinius akinius, vaikštinėjo su Baltąja lazdele užrištomis akimis ir patys patyrė, kaip sunku neregiams pažinti pasaulį.

Metodiniame kabinete apsilankė parodoje ,,Matome pasaulį kitaip“. Užsimerkę liesdami   rankomis bandė atpažinti įvairius objektus .Suprato, kokia nelengva užduotis. Visi pritarė nuomonei, jog akių sveikata reikia rūpintis nuo vaikystės

                              Auklėtoja metodininkė Alė Tigrūdienė

2016-10-14     Išvyka į parką

Vieną spalio rytmetį  Regos centro ,,Linelis“  ,,Saulutės“ grupės vaikai  išsiruošė į Skaistakalnio parką.

Pakeliui stebėjo Nevėžio upę, grožėjosi spalvingais rudeniniais medžiais. Keliavome iki tilto ir nuo jo stebėjome matomus objektus,  plaukiančias baidares.

Ypač smagu buvo žaisti  ir mėtytis geltonų lapų šūsnimis. Geros emocijos lydėjo išvykos metu. Grįžę vaikai įspūdžiais pasidalijo su šeimų nariais.

Geriau vieną kartą pamatyti, nei kelis kartus išgirsti.

                                                                                      Auklėtoja metodininkė Alė Tigrūdienė

2016-10-01     Edukacinė išvyka Žemaitijoje

Ne tik regos centro „Linelis“ vaikučiai keliauja į edukacines išvykas ir mokosi naujų dalykų.  Šįkart į edukacinę išvyką po Žemaitiją įgyti naujų įspūdžių bei papildyti turimas žinias buvo iškeliavusios ir mūsų stropusis „Linelio“ kolektyvas. Aplankė Telšių miestą, susipažino su miesto istorija, architektūra. Aplankė Šaltojo karo muziejų, Plungės Oginskio dvarą. Patirtais įspūdžiais grįžusios pasidalino su įstaigos bendruomene.

2016-09-30     Rudens maratonas „Linelyje“

Paskutinį rugsėjo penktadienį šurmuliavo visas Linelio kiemas. Vaikai nuotaikingai  ruošėsi rudens sporto šventei „Rudens maratonas“. Susirinkusių laukė šventės organizatorės: judesio korekcijos pedagogė Ilona Žukauskienė, kineziterapeutė Valda Laurinavičienė su užduočių takeliais. Mažųjų sportininkų palaikyti susirinko ir sirgalių būrys: vaikų tėčiai, mamytės  su broliukais, sesutėmis, sugužėjo ir darželio darbuotojai.

Kaip ir pridera rimtiems sportininkams, pirmiausia visi atliko mankštą, garbės bėgimą, komandų prisistatymą, vėliau vyresnieji rungėsi estafetėse, jaunesniojo amžiaus vaikai žaidė judrius žaidimus, atliko užduotys su kamuoliu, lankais ir kitomis priemonėmis.

Vaikų sporto šventė suteikė džiugių akimirkų dalyviams, svečiams ir darbuotojams, kartu leido pajausti komandinę dvasią ir sporto teikiamą naudą. Švietė skaisti saulė, lapus sklaidė vėjas, aidėjo džiūgaujančių vaikų balsai… Šventė, kaip ir pridera, baigėsi mažųjų sportininkų apdovanojimu. Džiugu, kad sportiniai renginiai skatina mažųjų norą sportuoti, būti sveikais, ugdo bendruomeniškumą.

 Dalia Jankevičienė

auklėtoja metodininkė

2016-09-23     „Linelio“ ugdytiniai dalyvavo varžybose „Paspirtukas 2016“

Rugsėjo 22 dieną Panevėžio klubas „Dviračiai“ kartu su miesto savivaldybės ekologiniu skyriumi pakvietė 4-5 m. amžiaus vaikus dalyvauti varžybose „Paspirtukas 2016“. Mūsų įstaigą atstovavo   „Nykštukų“ grupės vaikai: Dovydas Mikšionis, Karolis Vičinas, Liepa Labutytė ir Upė-Emilija Šteinaitė.  Dalyvius palydėjo grupės auklėtoja, logopedė ir sirgalių komanda: tėveliai, seneliai. Vaikai išbandė savo jėgas, greitį lenktyniaudami su kitų darželių vaikais. Pralaimėjusių nebuvo. Visi gavo atminimo dovanėles.

Auklėtoja metodininkė Lucija Samkuvienė

2016-09-15    GAMTOS SPALVOS“ pleneras tęsiasi darželio kieme

Labai didžiuojamės Panevėžio regos centro „Linelis“ kolektyvu ir vaikais, kurie nesiliauja stebinę originalumu ir nuostabiais kūrybiniais darbais.  Pasigrožėkite ir Jūs.

2016-09-15     Džiaugiamės permainomis darželio kieme

Panevėžio regos centras „Linelis“ su vaikučiais džiūgauja atnaujintomis priemonėmis darželio kieme. Dėkojame ir auklėtojoms bei šeimininkutėms už nuostabiai išdažytas pavėsines!

2016-09-13     Rudenėlio džiaugsmai

Rugsėjo 13-osios antradienį Panevėžio regos centras „Linelis“ pasitinka puikiomis nuotaikomis. Šią saulėtą ir gražią rudenėlio dieną „Saulutės“ grupės auklėtoja supažindina vaikučius su sraigėmis. Vaikučiai sraigėmis labai domėjosi ir padedami auklėtojos smalsiai apžiūrinėjo jas pro padidinamąjį stiklą.

2016-09-12     Kūrybinių darbų pleneras GAMTOS SPALVOS

Panevėžio regos centras „Linelis“ rugsėjo 12 dieną dalyvavo kūrybinių darbų plenere „Gamtos spalvos“ ir pelnė nominaciją „Margiausias kilimas“.

2016-03-21     Žemės diena

2016-03-10     Piešiame Lietuvą

2016-02-27     Kelionė į Anykščius

Yra Lietuvoje vietų, kurias gali atpažinti iš vieno žodžio. Šiandien išgirdus kurį nors vieną iš daugybės tapatybę atskleidžiančių žodžių: Medžių lajų takas, Puntuko akmuo, „Laimės žiburys“ siaurukas, vasaros rogutės, aukščiausia Lietuvoje bažnyčia „Vorutos vynas“, Arklio muziejus niekam nereikia sakyti apie kokį miestą kalbama, visi pasakys tai – Anykščiai.

Vieną vasario šeštadienį Panevėžio regos centro bendruomenė, susiruošė į pažintinę kelionę po nuostabų Anykščių miestą.

Pirmiausia aplankėme menų inkubatorių, kur pasinėrėme į nepakartojamą natūralių kvapų pasaulį atsipalaidavime, pasijutome pakylėti ir susikūrėme mums patinkantį, išskirtinį aromatą.

Toliau kelionę tęsėme  Anykščių siauruko muziejuje. Geležinkelio stotis – unikalus XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus technikos, architektūros ir kultūros paminklas. Išlikęs stilingas dviaukštis stoties pastatas, gyvenamieji geležinkelio darbuotojų namai, vandens bokštas, prekių sandėliai, erdvi akmenimis grįsta aikštė, plieninis tiltas per Šventąją. Po gyvo ir energingo gido pasakojimo su dar galingesne energija išvykome į Šv. Mato Bažnyčios bokštus.

Kelionės maršrutas sutapo su aukščiausiose vietose įsikūrusiomis Anykščių įžymybėmis. Pakako jėgų ir 183 laipteliams, kopiant į Šv. Mato bažnyčios bokštus. Save pasimatavę prie Puntuko akmens su Lituanicos lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno bareljefais išmėginome unikalų iki 21 metro aukščio iškylantį ir medžių viršūnėmis vingiuojantį apie 300 metrų taką. Tako aukščio baimę užpildė smalsumas, skaitant informacinius stendus kas čia auga ir gyvena. Tako pabaigoje pakilę į 35 metrų aukščio apžvalgos bokštą, besigrožėdami nuostabia panorama – Anykščių šileliu, Šventosios upės vingiais, supratome, kad per vieną dieną pažinti Anykščių krašto neįmanoma.

2016-02-09     Žiema, žiema, bėk iš kiemo

2016-01-14     Už vieną trupinėlį…

2015-12-21     Balionėlių Kalėdos

2015-11-16     Siuvykloje

2015 m. lapkričio 17 dieną „Saulutės“ grupės vaikai su auklėtojomis Gitana Kalvaitiene ir Regina Visbarkiene apsilankė siuvykloje Hemlina, kurioje dirba Danuko mama. Vaikai susipažino su produkcijos gamyba nuo žaliavų atvežimo iki gatavos produkcijos pakovimo ir sandėliavimo. Matėme kaip paruošiamos gaminių detalės, kokiomis mašinomis jos siuvamos ir lyginamos. Kaip ir kas mašinas prižiūri, kokios mašinos buvo seniau. Vaikams viskas buvo įdomu. Daug vaikų žadėjo užaugę dirbti tokioje įmonėje.

2015-10-20     Krekenavos regioniniame parke

2015 m. spalio mėn. 20 dieną „Saulučių“ grupės vaikai aplankė Krekenavos regioninį parką. Apžiūrėjome lankytojų centrą. Dalyvavome edukacinėje programoje „Pojūčių takas“ . Siekėme pajusti, suprasti, išgirsti  ką sako vėjas, žemė, medžiai, vanduo. Vaikams buvo labai įdomu. Sutarėme būtinai ten nuvažiuoti dar kartą.

2015-10-15     Baltosios lazdelės diena

Spalio 15-tąją visame pasaulyje minima Baltosios lazdelės diena. Tą dieną „Saulutės“ ir „Drugelių“ grupių vaikai su muzikos mokytoja Sonata Kisieliene ir auklėtoja Regina Visbarkiene nuvyko į Lietuvos Aklųjų sąjungos bibliotekos Panevėžio filialą. Vaikučiai susipažino su biblioteka, bendravo su bibliotekos lankytojais. Po to dainavo jiems daineles, sakė eilėraščius, sekė pasakas. Visiems buvo smagu.

2015-09-22     Rudens kraitė

Kiekvieną rudenį Gamtos mokykloje vyksta gamtos gėrybių paroda – akcija „Rudens kraitė 2015“. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, visi mūsų bendruomenės nariai rinko rudens gėrybes, kuriomis galima pavaišinti Gamtos mokykloje esančius gyvūnus. Surinkę nuvežėme į Gamtos mokyklą ir padarėme kilimą „Nuskubėjo rudenėlis takučiu…“.

2015-09-18     Sporto šventė

Rugsėjo mėnesį Panevėžyje vyko Europos judrioji savaitė. 2015 m. rugsėjo 18 dieną „Saulučių‘‘ ir „Drugelių‘‘ grupių priešmokyklinukai  vyko į Panevėžio pradinę mokyklą. Sporto šventėje rungtyniavome su mokinukais ir kitų darželių vaikais. Buvo linksma ir smagu. Aišku, nugalėjo draugystė.

2015-06-02     Trijų kartų šventė „Spalvotas pasaulis“

2015-06-01     Vaikystės šventė

Tarptautinę vaikų gynimo dieną Regos centro „Linelis“ „Saulutės“ grupės vaikai dalyvavo Panevėžio kultūros centro organizuotoje Vaikystės šventėje „Kartų kelias į taiką“. Ten sutikome seną draugą policininką Amsį, kinologą su mokytu šuniuku, dalyvavome estafetėse, piešėme vaisius ir daržoves. Didžiausią įspūdį paliko kovinės mašinos – jas ne tik apžiūrėjome, bet ir buvome įlipę į vidų. Labai skani buvo kareiviška košė ir arbata. Prisijungėme prie akcijos „Mes siekiame taikos“ ir susmeigėme savo atsineštas rankytes į bendrą taką.

Linksmi ir laimingi grįžome į „Linelį“.

Vyr. auklėtoja Regina Visbarkienė

2015-05-27     Apsilankymas Dailės galerijoje

„Saulutės“ grupės ugdytiniai aplankė Panevėžio miesto Dailės galeriją. Apžiūrėjome skulptūrų parodą. Dalyvavome edukacinėje programoje – keramikinės knygos kūrime. Mūsų knyga vadinasi „Miško pasaka“.  Ant molio lakštų vaikai piešė mišką, jo gyventojus: žvėris, vabalėlius, kirmėlytes, drugelius ir kt.

Visiems labai patiko nauja piešimo technika.

Vyr. auklėtoja Regina Visbarkienė

2015-05-25     Lik sveikas, „Lineli“

Septyni „Saulutės“ grupės ugdytiniai atsisveikino su savo pirmąja ugdymo įstaiga. Prisiminimui jie paliko savo kūrybos paveikslą „Išskrendantys drugeliai“. Regos centro „Linelis“ direktorė jiems įteikė Priešmokyklinio ugdymo diplomus. Savo svajones mūsų vyriausieji „sudėjo“ į balionus ir paleido į dangų. Te svajonės skrieja į ateitį.

Vyr. auklėtoja Regina Visbarkienė

2015-04-15     Draugaujame su Amsiu

Pas mus svečiuose su savo prevenciniu autobusiuku lankėsi policijos bičiulis Amsis. Jis visus regos centro vaikus patikino, kad jie Panevėžyje gali jaustis saugūs ir ramūs, nes visada bus jo komandos ginami ir saugomi.

2015-04-07     Velykos „atriedėjo“

Šv. Velykų proga regos centre vyko jungtinė margučių ir kiaušinių stovelių paroda, kurią parengė „Nykštukų“ gr. auklėtoja Lucija Samkuvienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Jankevičienė.

Į šventę atvyko dosniosios Šv. Velykų bobutės. Jos sveikino centro vaikučius, sekė pasaką, dalijosi pavasariška nuotaika!

2015-03-20     Žemės dienai

2015-02-17     Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

2015-02-13     Švenčiame Valstybės atkūrimo dieną

2015-01-29     Lauktuvės miško gyventojams

Užklupus šalčiams, vargsta ne tik žmonės, bet ir miško gyventojai. Žvėrelius ir paukštelius aplankyti ir palepinti skanėstais pasirūpino Panevėžio regos centro ,,Linelis“ ,,Saulutės“ ir ,,Drugelių “ grupių vaikai ir auklėtojos. Džiugu, kad į jų raginimus atsiliepė visa bendruomenė. Maisto atsargų aruodas kaip mat prisipildė. Žvėreliams atnešus grūdų, runkelių, morkų, bulvių, kopūstų, o paukšteliams – kruopų, duonos ir įvairių atliekų suruošėme vežti į mišką. Ten mus sutiko Panevėžio rajono Naujamieščio girininkijos darbuotojai ir medžiotojai. Girininkas Antanas parodęs žvėrelių šėryklą, maloniai mums papasakojo apie miško gyventojus. Medžiotojas parodė įvairių pėdsakų sniege, paaiškino kokių jie žvėrelių. Paruošę žvėreliams skanėstų ,,stalą“ , išbandėme sniego pusnis ir net įlipome į medžiotojų bokštelį. Pavargę, bet laimingi, nes atlikome savo pareigą gamtai, grįžome namo.

Savo gerumu, kilniais poelgiais ne vienam gyvūnui galbūt išgelbėjome gyvybę. Jie mažųjų nepamirš – pavasarį džiugins gražiomis giesmėmis, puoš gamtą savo grožiu. O vaikams – tai didžiulė pamoka. O kad jų būtų daugiau…

Vyr. auklėtoja R.Visbarkienė

2015-01-08     Už vieną trupinėlį…

2014-12-17     Svečiuose Kalėdų Senelis

2014-11-06     Atšvaitų diena

„Drugelių“ ir „Saulučių“ grupių ugdytiniai su savo auklėtojomis š.m. lapkričio 6 d. dalyvavo Susisiekimo ministerijos organizuotoje Atšvaitų dienoje. Vaikai mokykliniu autobusiuku lankėsi VĮ „Panevėžio regiono keliai“, kur buvo apdovanoti eismo saugumą propaguojančiais leidinukais, atšvaitais, šviesą atspindinčiomis liemenėmis. 

2014-10-15     Baltosios lazdelės diena

Vyresniųjų grupių vaikai ir Panevėžio pradinės mokyklos  2 klasių mokiniai su mokytojomis tiflopedagogo kabinete aplankė parodą, skirtą  Pasaulinei baltosios lazdelės diena paminėti, aktyviai dalyvavo edukacinėse veiklose, organizuojamose pedagogių D.Jankevičienės, I.Laurikietienės, A.Tigrūdienės. Čia jie susipažino su Brailio rašto šešiataškiu, bandė spausdinti iškiliuoju šriftu, mokėsi vaikščioti užrištomis akimis naudojant baltąją lazdelę, lavino regėjimą  įvairiomis specialiomis priemonėmis. Simuliacinių akinių pagalba geriau pajuto, ką reiškia turėti  regėjimo sutrikimų. Paroda, edukacinė veikla vaikams labai patiko ir buvo naudinga.

                                                                                                    Tiflopedagogė   A. Tigrūdienė

2014-10-10     Šiaudinių skulptūrų parke

Spalio mėnesį, kaip ir kasmet, Linelio vaikai ir darbuotojai lankėsi Naujamiestyje, Panevėžio rajone, šiaudinių skulptūrų parke eksponuojamoje milžiniškoje tvirtovėje. Akis „paganę“ po įspūdingą meninį kūrinį, visi grįžo pailsėję, gerai nusiteikę.

Dalia Jankevičienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2014-10-06     Smalyžių savaitė

Kas nemėgsta saldumynų? O ypač pačių pagamintų ir keptų! Tikras skanumėlis!

Tuo įsitikino ,,Drugelių” grupės vaikai. Jie paprašė tėvelių šiek tiek produktų:miltų, kiaušinių, obuolių, cukraus. Tuomet  visi  kibo  į darbą: pjaustė obuolius, plakė kiaušinius, maišė tešlą ir … obuolių pyragas ant stalo. Visi skanavo ir gyrė…

,,Drugelių” grupės auklėtoja A. Tigrūdienė

2014-10-06     Pleneras „Gamtos spalvos“

,,Lineliečiai” – plenero ,,Gamtos spalvos“ dalyviai. Pasirinkome pasaką  ,,Auksinė žuvelė“. O kaip mums sekėsi ? –įvertinkite. Mūsų  sukurta ,,Auksinė žuvelė“ komisijos pripažinta –  spalvingiausia. Darbą kūrė ,,Drugelių“ grupės vaikai ir pedagogės: D. Kalinauskaitė, L. Samkuvienė, A.Tigrūdienė.

„Drugelių“ grupės auklėtoja   A.Tigrūdienė

2014-09-17     „Rudens kraitelė 2014“

Rugsėjo 17 d. auklėtojos Jūratė Simaitienė ir Regina Visbarkienė su ugdytiniais dalyvavo Panevėžio gamtos mokyklos organizuojamoje gamtos gėrybių parodoje-akcijoje „Rudens kraitelė 2014“. Komanda sukūrė kompoziciją „Pasakų paukštis“. „Linelio“ kūrėjų iniciatyva ir kūrybiškumas įvertintas Padėkos raštu „Už dalyvavimą Panevėžio regiono kūrybinėje  parodoje-akcijoje „Rudens kraitelė 2014“.                                                                                                   D.Jankevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2014-09-16     „Darželinukai – už krepšininkų pergales“

Rugsėjo 16 d. regos centras buvo pilnas vaikų klegesio. Kas ramiai, kas su dideliu užsidegimu laukė sporto – sveikatos dienai skirto renginio „Darželinukai-už krepšininkų pergales“. Ši diena buvo skirta Vaikų sveikatos metams paminėti ir Lietuvos krepšinio rinktinei Pasaulio čempionate  palaikyti. Skambant krepšinio himnui, akcijos dalyviai dalyvavo eisenoje su skanduotomis, atliko apšilimo mankštą, demonstravo krepšinio elementus. Komandos buvo apdovanotos už vikrumą, greitumą, judrumą. Šventę organizavo auklėtojos: D.Jankevičienė, G.Kalvaitienė, R.Visbarkienė                                                                                                                      D.Jankevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2014-09-05     Mūsų svečiai

Rugsėjo 5 d. Regos centre „Linelis“ lankėsi svečiai iš Lietuvos, Panevėžio ir Švedijos Kalmaro miesto LIONS klubų. Jie domėjosi ugdymo aplinka, priemonėmis, vaikų regos sutrikimų pedagoginės ir medicininės korekcijos galimybėmis regos centre. Su centro direktore V.Janikūniene tarėsi dėl pagalbos turtinant įstaigos materialinę baze, tobulinant aplinką.                                                                                                                                                                      D.Jankevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2014-09-02    „Drugelių“ grupės vaikai projekte „Matau pasaulį kitaip“

Rugsėjo 2 d. „Drugelių“ grupės vaikai: Aušrinė, Elidija, Matas, Domas ir Karolina, lydimi pedagogių  dalyvavo respublikiniame projekte „Matau pasaulį kitaip“. Projektą inicijavo VšĮ „Verslas ar Menas“, organizavo menininkė Nomeda Marčėnaitė. Ugdytiniai susipažino su UAB „Midenė“ darbuotojais, jų gaminama moline produkcija, patys išsijuosę gamino savo darbelius: kočiojo, lipdė, pjaustė, „klijavo“ molį,. Jiems talkino menininkė Nomeda,  VšĮ „Verslas ar Menas“ direktorė, UAB „Midenė“ darbuotojai, „Linelio“ pedagogės. Didžiuosius skulptorius aplankė ir miesto valdžia, kuri pavaišino saldainiais. Ačiū jiems. Kiekvienas vaikas pagamino po du darbelius, kurie bus eksponuojami parodoje. Jos oficialus atidarymas vyks spalio 17 d. Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešoje bibliotekoje.

 Dalia Jankevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

 Irena Mikelionienė logopedė

no images were found

Informacija atnaujinta — 2018-03-15 << ATGAL

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Grd 7, 2022 - Tr
Panevėžys LT
0°C
Vėjas 5 m/s, PPV
Spaudimas 750.06 mmHg
Drėgnumas 98%
Debesys 100%
tre ket pen šeš sek
-2/0°C
-0/-3°C
-0/-6°C
-2/-13°C
-10/-4°C

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

PANEVĖŽIO REGOS CENTRAS „LINELIS“
Darbo laikas: 8.00 – 17.00
Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla
Ugdomoji kalba – lietuvių

Im. kodas: 190413619
Ats./s. LT26 7300 0100 0238 8989
AB Swedbankas, banko kodas 73000
Direktorė – Vera Janikūnienė

Ukmergės g. 35, LT-35178 Panevėžys
Tel. (8 45) 433410
Tel. (8 45) 437939
El. paštas: linelisrc@yahoo.com

2022 © Panevėžio regos centras „Linelis“