Mokinių priėmimas į 1-as ir 5-as klases

Sausio 5 d. prasideda mokinių priėmimas į Savivaldybės mokyklų 1-as ir 5-as (jei mokinys keičia mokyklą) klases.
Į Alfonso Lipniūno progimnaziją, Vytauto Žemkalnio gimnaziją ir specialiąsias mokyklas mokiniai priimami pačiose mokyklose.

Į „Aušros“, „Ąžuolo“, Beržų, Rožyno, „Saulėtekio“, „Šaltinio“, „Vilties“, „Vyturio“, „Žemynos“ progimnazijų, Pradinės ir Mykolo Karkos pagrindinės mokyklų 1-as, 5-as klases mokiniai priimami centralizuotai Švietimo skyriuje.

Iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena (deklaravę gyv. vietą) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebeteikiamas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Pateikiami dokumentai:

1. prašymas:
1.1 1A priedas skirtas centralizuotai priimamiems į 1-ą klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 1B priedas – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje;
1.2. 2A priedas – centralizuotai priimamiems į 5-ą klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 2B priedas – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje);
2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.
3. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas ir jo kopija (į 5-ą klasę, pateikiama birželio mėn., pasibaigus ugdymo pocesui ).
Esant būtinumui gali būti pateikti pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo, pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys).

Prašymas ir pridedami dokumentai Švietimo skyriui teikiami tik nuotoliniu būdu.

Prašymus ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas galima siųsti el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo sausio 5 d. 8.00 val. (išsiųsti anksčiau neregistruojami).

El. paštu siunčiami prašymai gali būti pasirašyti elektroniniu parašu arba paprastu parašu (siunčiami nuskenuoti užpildytas ir pasirašytas atitinkamos formos prašymas, vaiko asmens dokumentas (gimimo liudijimas, pasas ar tapatybės kortelė), esant būtinumui – kiti dokumentai).

Asmenys, išsiuntę prašymus el. paštu, apie prašymų gavimą bus informuojami el. paštu.

Informacija teikiama: tel. 8-45 501 386, el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt

APIE MUS

Panevėžio regos centras „Linelis“

ADRESAS:
Ukmergės g. 35, Panevėžys LT – 35178

TELEFONAS:
(845) 433410 (direktorė), (845) 437939

ELEKTRONINIS PAŠTAS:
linelisrc@yahoo.com

INTERNETINĖ SVETAINĖ:
www.linelis.mir.lt

ĮSTAIGOS KODAS:
190413619

Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas
2021 © Panevėžio regos centras „Linelis“
NEĮGALIESIEMS