Vykdomos programos

Mokyklos nuostatuose įteisintos švietimo programos:

Centras ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programomis, įvairaus amžiaus (nuo 1,5 iki 21 metų) sutrikusios regos ugdytiniais jų namuose, bendrojo lavinimo mokyklose, centre.

  • ikimokyklinis ugdymas 3 m.
  • priešmokyklinis ugdymas 1 m.
  • pradinis ugdymas 4 m.
Ikimokyklinio ugdymo skyriuje
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal įstaigos mokytojų parengtą programą
patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-219. Į ugdymo turinį integruojama Sveikatos  stiprinimo ir sveikos gyvensenos programa „Noriu augti sveikas ir saugus“,  patvirtinta Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“
Priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio24 d. įsakymu Nr. 1147 (žin., 2003, Nr. 5-214), ir Priešmokyklinio ugdymo standartą, patvirtintą…Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015(žin., 2003, Nr. 77-3525).
Logopedinė pagalba
Individualizuotos kalbos ir komunikacijos programos.
Tiflopedagoginė pagalba
Individualizuotos ugdymo programos pagal šias veiklos kryptis:
pažintinių procesų lavinimo;
sensomotorikos lavinimo;
socialinių įgūdžių ugdymo;
orientacijos erdvėje ugdymo;
fizinio vystymosi korekcijos;
emocijų lavinimo. 
 Socialinio ugdymo skyriuje vykdomos specialiojo ugdymo programos
Ikimokyklinio amžiaus aklų ir silpnaregių vaikų ugdymas namuose
Individualizuotos ugdymo programos pagal šias veiklos kryptis:
pažintinių procesų lavinimo;
sensomotorikos lavinimo;
socialinių įgūdžių ugdymo;
orientacijos erdvėje ugdymo;
fizinio vystymosi korekcijos;
emocijų lavinimo;
Integruotai besimokančių bendrojo ugdymo mokyklose ir turinčių namų mokymą mokinių iki 21 m. ugdymas
Individualizuotos ugdymo programos pagal šias veiklos kryptis:
pažintinių procesų lavinimo;
sensomotorikos lavinimo;
socialinių įgūdžių ugdymo;
orientacijos erdvėje ugdymo;
fizinio vystymosi korekcijos;
emocijų lavinimo;
Brailio rašto mokymo;
specialių akademinių įgūdžių ugdymo.

 

Informacija atnaujinta — 2015-04-20 | << ATGAL

APIE MUS

Panevėžio regos centras „Linelis“

ADRESAS:
Ukmergės g. 35, Panevėžys LT – 35178

TELEFONAS:
(845) 433410 (direktorė), (845) 437939

ELEKTRONINIS PAŠTAS:
linelisrc@yahoo.com

INTERNETINĖ SVETAINĖ:
www.linelis.mir.lt

ĮSTAIGOS KODAS:
190413619

Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

IEŠKOTI SVETAINĖJE

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

Rėmėjai

Rėmėjai

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas
2021 © Panevėžio regos centras „Linelis“
NEĮGALIESIEMS